Název

Mateřská škola Mělník, Pod Vrchem 2995, příspěvková organizace

Odloučené pracoviště

Tyršova 75, Mělník 276 01

Sídlo

Pod Vrchem 2995, Mělník 276 01

Identifikační údaje

IČO: 750 33 470, IZO: 107514168, REDIZO: 600047318

Školní jídelna: IZO: 113500351

Školní jídelna – výdejna: IZO: 181007746

Číslo účtu

268 555 621/0300 – ČSOB

Zřizovatel školy

Město Mělník, Náměstí Míru 1, Mělník 276 01

Provoz školy

od 6:30 do 16:30 hodin

Ředitelka školy

Bc. Šárka Škrabalová

Zástupkyně ředitelky školy

Šárka Horáková

AKTUÁLNÍ KAPACITA ŠKOLY

V současnosti navštěvuje mateřskou školu 161 dětí předškolního věku, z toho je 116 dětí v hlavní budově MŠ Pod Vrchem a 45 dětí na odloučeném pracovišti MŠ Tyršova. Součástí mateřské školy je dětská skupina pro 6 dětí ve věku 1,5 – 3 let.

V MŠ Pod Vrchem probíhá provoz v pěti třídách. Ve čtyřech třídách je zapsáno 24 dětí, do páté dochází 20 dětí.

V odloučeném pracovišti MŠ Tyršova jsou dvě třídy, jedna je naplněna 20-ti a druhá 25-ti dětmi předškolního věku.

 

O ŠKOLE

Mateřská škola Mělník, Pod Vrchem 2995, příspěvková organizace, je škola, která poskytuje předškolní vzdělávání, prostřednictvím kterého předává dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků. Zaměřuje se především na jejich individualitu, rozvíjí jejich zdravé sebevědomí a sebejistotu, empatii a vzájemnou toleranci. Vede je ke zdravému životnímu stylu, pohybu a všestrannému rozvoji. To vše v úzké spolupráci s rodinou.

Mateřská škola se snaží připravit děti na bezproblémový vstup do základní školy a vytváří jim dobré předpoklady pro jejich další životní i vzdělávací cestu.