Co budeme mít tento týden k jídlu ?

(Odkaz je aktuální po dobu školního roku a provozu jídelny)


Kliknutím se otevře jídelní lístek v novém okně prohlížeče

Potřebujete odhlásit či přihlásit stravu dítěte ?

Správa individuálních účtů byla přesunuta do nového elektronického systému, do kterého se můžete přihlásit zde:

http://jidelny.me.cz/skolka/

Informace o alergenech

ZOBRAZIT INFORMACE O ALERGENECH

ZPŮSOB ZNAČENÍ ALERGENŮ V POKRMECH:
V jídelním lístku jsou u každého pokrmu označeny identifikační čísla alergenů dle seznamu uvedeného výše.

UPOZORNĚNÍ
Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou a má pouze funkci informační jako každý výrobce potravin a pokrmů. Není možné se při výrobě
jídel věnovat strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě. Tuto skutečnost si musí každý strávník či jeho zákonný zástupce hlídat sám.

Ceny stravy dle druhu strávníka

KategorieCena
strávníci do 6 let36,- Kč
strávníci 7 let38,- Kč

Přihlašování a odhlašování stravy

Strava se dětem nepřihlašuje a neodhlašuje automaticky. Přihlašování a odhlašování stravy se provádí den předem do 14:30, v pondělí a po dni volna (státní svátek) v ten den, nejpozději do 7:00 hodin. Odhlašování a přihlašování stravy provádí zákonný zástupce prostřednictvím elektronického systému stravování na adrese http://jidelny.me.cz/skolka/ Noví strávníci získají přístupové údaje u vedoucí školní jídelny. V případě, že své přístupové údaje ztratíte nebo zapomenete, jsou k dispozici u vedoucí školní jídelny na telefonu 731 449 147 nebo na emailové adrese jidelna@mspodvrchem.cz

Při onemocnění nebo náhlé nepřítomnosti dítěte si lze vyzvednout oběd pouze první den do vlastních nádob od 11:00 do 11:15 hodin. Pokrm je určen k okamžité spotřebě. Na ostatní dny je nutné, aby zákonný zástupce stravu dítěti odhlásil. Není povinností učitelek odhlašovat dítěti stravu. Za neodebranou, nebo neodhlášenou stravu se finanční náhrada neposkytuje. Neodhlášené obědy propadají a budou rozdány ostatním strávníkům.

Úplata za školní stravování a za předškolní vzdělávání

Stravu a úplatu za předškolní vzdělávání lze platit u kterékoliv banky nebo u přepážky ČSOB na číslo účtu uvedeném níže. Obě úplaty se platí měsíc dopředu. Zákonní zástupci se zavazují k včasnému uhrazení stravného a úplaty za předškolní vzdělávání do 25. dne v daném měsíci na měsíc následující. Pokud dá zákonný zástupce souhlas k inkasu, platba se bude strhávat hromadným příkazem po 20. dni v měsíci na měsíc další.

Údaje pro úhradu bankovním převodem:

číslo bankovního účtu268 555 621/0300
variabilní symbolzjistíte v MŠ
specifický symbol75033470
zpráva pro příjemcejméno a příjmení dítěte

QR kód pro jednodušší platbu

Pokud Váš chytrý telefon a aplikace internetového bankovnictví podporují QR platbu, můžete použít tento QR kód, jen doplnit částku a jméno dítěte.