MŠ Pod Vrchem realizuje projekt s názvem:

Společně a s úsměvem poznáváme svět kolem nás

 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011460

 

NÁZEV PROGRAMU:

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

POPIS A CÍL PROJEKTU:

Cílem projektu je zvyšování kolektivní schopnosti zlepšovat výsledky dětí, současně snižování nerovností a podpora pedagogů. Aktivity projektu umožní rozvíjet motivující kulturu učení zaměřenou na maximální úspěch pro každé dítě i učitele a podpoří trvalý pedagogický rozvoj celé školy. Učitelé zapojeni do aktivit projektu získají dovednosti pro nové metody práce, které jim umožní efektivněji pracovat s heterogenní skupinou dětí a nediskriminovat je.

 

TRVÁNÍ PROJEKTU:
1.1.2019 – 31.12.2020

 

Tento projekt je financován z fondů EU a státního rozpočtu ČR.