MŠ Pod Vrchem realizuje projekt s názvem:

Kvalitní učitelé jako jasné barvy v barevném světě dětí MŠ Pod Vrchem

 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003085

 

NÁZEV PROGRAMU:

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

 

POPIS A CÍL PROJEKTU:

Prostřednictvím vzdělávání pedagogických pracovníků a podporou společného vzdělávání dětí přispěje projekt pozitivně k posilování rovných příležitostí a nediskriminaci. Aktivity umožní vytvoření motivujícího prostředí pro učení a maximální individuální rozvoj dětí i učitelů, včetně dětí do tří let. Projekt podpoří trvalý pedagogický rozvoj celé mateřské školky. Pedagogičtí pracovníci zvýší kvalitu své každodenní práce prostřednictví osobnostně sociálního rozvoje a získají vědomosti a dovednosti pro nové metody práce, které umožní efektivně pracovat s heterogenní skupinou dětí a nikoho nediskriminovat. Projekt také poskytne vzdělání pedagogů a personální podporu v oblasti péče a vzdělávání dětí do tří let. Cílem projektu je podpořit pedagogy mateřské školky ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, podpořit jejich profesní růst, podpořit také přirozený vývoj dětí, posílit prevenci častých logopedických vad či poruch u předškolních dětí, zlepšovat jejich výsledky a tím současně snižovat nerovnosti.

 

TRVÁNÍ PROJEKTU:
2017 – 31. 12. 2018

 

Tento projekt je spolufinancován EU.