Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2019/2020 proběhne 14.5.2019 od 9 do 16 hodin. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a informace k zápisu 2019 naleznete v sekci formuláře ke stažení....

Všichni, kteří se chtějí do naší MŠ podívat, pohrát si a získat další informace, jste srdečně zváni v sobotu 27.4.2019 od 9 do 12 hodin. Těšíme se na vás v obou mateřských školách, v MŠ Pod Vrchem i v MŠ Tyršova....

Dovolujeme si vás pozvat na výstavu do Regionálního muzea Mělník uspořádanou k 40. výročí otevření Mateřské školy Mělník Pod Vrchem. Výstava bude otevřena od 26. března do 28. dubna 2019....

V rámci celoročního projektu Cepík, do kterého je naše mateřská škola zapojena, Vás srdečně zveme na besedu o zdravém stravování předškolních dětí....

Úplata za předškolní vzdělávání je pro období školního roku od 1. září 2018 do 31. srpna 2019 stanovena částkou 500,-Kč/ měsíc a dítě. Do 25.8.2018 uhraďte prosím částku na měsíc září 2018 ve výši 1200 Kč (stravné i úplata) u kterékoliv banky nebo u přepážky ČSOB...

Oznamujeme, že informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se koná ve středu 27.6.2018 v 15:30 v MŠ Pod Vrchem....

Dovolujeme si rodiče upozornit na provoz školy v letních měsících, kdy dojde k určitým omezením: V MŠ Tyršova bude provoz přerušen od 2. 7. do 31. 8. 2018. Náhradní umístění dětí je možné v MŠ Pod Vrchem v měsíci červenci, kdy bude probíhat prázdninový provoz pro obě školy. MŠ...